Anna Borcz

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jarodzkiego 1992 r.). Twórczość autorki nawiązuje do stylu ekspresjonizmu oraz impresjonizmu. Obejmuje sferę zarówno malarstwa, rysunku, jak i collage'u oraz fotografii. Tematyka prac to: akty, architektura, morskie pejzaże, abstrakcje. Artystka prezentowała swoje obrazy na wystawach indywidualnych oraz uczestniczyła w pokazach zbiorowych w kraju oraz zagranicą (Niemcy, Finlandia, Francja, Ukraina, Szwajcaria, Rosja, Mołdawia.). Autorka od 1993 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. a od 2008 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Kultury i Sztuki ”Markis” z siedzibą w Rosji oraz na Ukrainie i jest jego przedstawicielką na terenie Polski.
Zajmuje się też pracą dydaktyczną na uczelni w Instytucie Architektury Krajobrazu. W 2006 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne w zakresie malarstwa. Prace Anny Borcz są w zbiorach prywatnych w Europie, USA i Kanadzie.


Prace artysty


Skontaktuj się z nami
Wyślij
loading