Piotr Kachny

Głównym i najbardziej inspirującym dla mnie tematem jest istota ludzka, którą wykorzystuję przede wszystkim jako pretekst do ukazania tego, co w niej ukryte jak również i tego, co na zewnątrz. Ukazuję ulotne stany świadomości bądź nieświadomości oraz emocje, uczucia...
Interesuje mnie istota ludzka jako całość.
W moim malarstwie ukazuję to, co w człowieku zmysłowe, a z czym stracił kontakt na skutek oddziaływania kultury, związanych z nią konwenansów, w tym również edukacji (wychowania).
W moim malarstwie inspiruję się różnego rodzaju postawami czy wzorcami zachowań społecznych

Prace artysty


Skontaktuj się z nami
Wyślij
loading