Wojciech Krysztofiak

Fotograf, miłośnik zwierząt,buntownik w stosunku do otaczającej "chińskiej" rzeczywistości.
W moich fotografiach znajdziecie cenne ułamki sekund wstrzymane dla Was.
Fotografuję wszystko co tego warte, lecz w odpowiednim miejscu,czasie dnia lub nocy oraz porach roku.
The photographer, animal lover, a rebel from the surrounding "Chinese" reality.
In my photographs you will find valuable fractions of seconds on hold for you.
I photograph everything worth it, but in the right place, time of day or night and the seasons.

Uśmiechnięty optymista

Prace artysty


Skontaktuj się z nami
Wyślij
loading